Gröna Vägen

Scheffler Sweden AB har åtagit sig att tillhandahålla en kvalitetsservice på ett sätt som säkerställer en säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda och leverantörer som minimerar vår potentiella miljöpåverkan.
Vi kommer att verka i enlighet med all relevant miljölagstiftning och vi strävar efter att använda förebyggande av föroreningar och bästa miljövanor i allt vi gör.

Vår policy är därför att:

  • Integrera hänsynen till miljöhänsyn och effekter i vårt beslutsfattande och aktiviteter.
  • Minimera vårt avfall och återanvänd eller återvinn så mycket av det som möjligt.
  • Minimera energi- och vattenanvändningen i våra byggnader och processer för att spara leveranser och minimera förbrukningen av naturresurser.
  • Så långt det är möjligt, köp produkter och tjänster som skadar miljön minst.
  • Marknadsför miljöåtervinningsprodukter

Thomas Scheffler

Share and Enjoy !